Lietošanas noteikumi

Interneta veikala vispārīgie lietošanas noteikumi

Pateicamies par mūsu e-veikala www.lensor.eu (turpmāk – veikals) lietošanu! Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi). Noteikumi nosaka attiecības starp SIA „OC VISION” un fizisku vai juridisku personu (turpmāk – klients).

Laipni lūdzam lensor.eu!

1. Vispārīgie nosacījumi

1. 1. SIA „OC VISION” ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt lensor.eu noteikumus, un jebkuri grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti www.lensor.eu.

Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tiem. Ja klients daļēji vai pilnīgi nepiekrīt visiem noteikumiem vai noteikumu noteiktai daļai, viņam ir jāatsakās no elektroniskas pasūtījuma izveidošanas. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka klients ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus veikala noteikumus.

1. 2. Veikals atbrīvojas no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies sakarā ar to, ka klients, neievērojot visas viņam dotās rekomendācijas un paša saistības, nav iepazinies ar veikala noteikumiem, lai gan tāda iespēja viņam bija sniegta.

1. 3. www.lensor.eu dizains un publicētie materiāli ir autortiesību aizsardzības objekti.

1. 4. www.lensor.eu izvietotās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir sadarbības partneru reģistrētas vai nereģistrētas preču zīmes.

1. 5. Interneta veikalā www.lensor.eu visas preču cenas ir norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN likmi.

1. 6. www.lensor.eu preču apraksti ir veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

1. 7. Klients labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kas nepieciešamas preču iegādei un piegādei. Klients pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

1. 8. Ja klients neievēro šos noteikumus, lensor.eu patur tiesības atteikt klientam pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt pieeju www.lensor.eu, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus.

1. 9. www.lensor.eu patur tiesības nepiegādāt preci, ja klients nav veicis preces apmaksu.

1. 10. Katram reģistrētajam www.lensor.eu lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

1. 11. Reģistrējoties www.lensor.eu klientu datubāzē, klients piekrīt, ka viņam tiks nosūtīti paziņojumi.

1. 12. Personas datu drošība tiek aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Dati tiek saglabāti un izmantoti tikai preču pirkuma darījumu noformēšanai, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketinga akcijas.

1. 13. SIA „OC VISION” neizpauž datus par klientu veiktajiem pirkumiem trešajām personām, izņemot veikala partnerus, kuri īsteno preces piegādi vai sniedz citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar klienta pasūtījuma izvietošanu vai izpildīšanu, un izņemot gadījumos, kad to pieprasa Latvijas Republikas varas iestādes.

1. 14. Noformējot preces pasūtījumu, klientam ir jānorāda preces piegādei nepieciešamie klienta personīgie dati: vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālruņa numurs un citi piegādei vai rēķina izrakstīšanai nepieciešamie dati. Veikals apliecina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preces pasūtīšanas un piegādes mērķim, kā arī rēķina izrakstīšanai.

1. 15. www.lensor.eu publicētie preču un cenu piedāvājumi ir spēkā, kamēr konkrētā prece ir noliktavā, ja vien pie preces nav norādīts citādi.

2. Pasūtījuma izveidošanas kārtība un nosacījumi

2. 1. Iepirkšanās kārtību www.lensor.eu nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 „Noteikumi par distances līgumu” ar tā grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot preci atpakaļ veikalam. Preces atpakaļnosūtīšanas izdevumus sedz klients.

2. 2. Klients veikala interneta lapā izvēlas viņam nepieciešamo preci. Pamatojoties uz viņa izvēli, tiek noformēts preces pasūtījums.

2. 3. Izvēloties preci, klients apliecina, ka viņam ir kompetenta acu ārsta vai optometrista recepte, kurā ir norādītas preces nepieciešamās īpašības. Klients sastāda pasūtījumu, vadoties pēc viņu konsultējošā acu ārsta vai optometrista receptes un norādījumiem.

2. 4. Sastādot preces pasūtījumu, klientam ir jāievada izvēlētās preces piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, adrese, kurā būs jāpiegādā prece, tālruņa numurs, e-pasts un papildinformācija, kura var būt svarīga izvēlētās preces piegādei un rēķina izrakstīšanai. Veikals apliecina, ka klienta sniegtie dati tiks izmantoti vienīgi preces pārdošanas un piegādes mērķim, kā arī rēķinu izrakstīšanai atbilstoši piemērojamo Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

2. 5. Klientam ir jāizvēlas viens no iespējamajiem norēķinu veidiem ar veikalu (sīkāka informācija noteikumu sadaļā „Apmaksas veidi”). Vienlaikus var izvēlēties tikai vienu no veikala piedāvātajiem piegādes veidiem. Ar to klients apliecina, ka izvēlētajā vai noteiktajā laikā viņš piekrīt atrasties pasūtījumā norādītajā adresē vai tur atradīsies viņa pārstāvis, kurš ir spējīgs pieņemt piegādāto preci.

2. 6. Kad klients ir izveidojis pasūtījumu, veikala sistēma automātiski nosūta klientam elektronisko vēstuli ar pasūtīto preču sarakstu. Pasūtījuma izpildīšana tiek uzsākta pēc apmaksas saņemšanas no klienta. Ja apmaksa nav saņemta divu darba dienu laikā, tad pasūtījums tiek anulēts.

2. 7. Klienta izvietotais pasūtījums glabājas veikala datubāzē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

2. 8. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka klients, izveidojot pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem pieņem visus veikala noteikumus, kā arī visus citus noteikumus norādītās pasūtīšanas laikā.

 

3. Preču abonēšana

3.1. Interneta veikals www.lensor.eu nodrošina kontaktlēcu un to piederumu abonēšanu.

3.2. Izvēloties abonēšanas pakalpojumu, klients piekrīt norādīt savus kartes datus, kā arī automātiskai maksājuma ieturēšanai reizi mēnesī vai reizi trīs mēnešos.

3.3. Klientam ir jānodrošina, lai maksājuma datumā bankas kontā būtu pietiekams atlikums maksājuma veikšanai.

3.4. Preču abonēšana ir bez termiņa, uz 6 mēnešiem vai 12 mēnešiem. Klientam ir tiesības apturēt abonēšanas pakalpojumu uz laiku līdz 3 mēnešiem viena gada ietvaros, vai arī pārtraukt pavisam savā lensor.eu profilā vai rakstot epastu uz info@lensor.eu

4. Garantija un preces atpakaļnodošana

4. 1. Mēs nemainām kontaktlēcas, kuras jūs nopērkat mūsu internetveikalā bez receptes vai kuras nav izrakstījis sertificēts optometrists vai acu ārsts.

4. 2. Atvērtus kontaktlēcu iesaiņojumus mēs nemainām un atpakaļ nepieņemam!

4.3  Brilles, kas tiek izgatavotas pēc klienta noradītās receptes netiek atpkaļ pieņemtas. 

4. 4. Mēs varam mainīt kontaktlēcas tikai tad, ja tām ir ražošanas brāķis un ja kontaktlēcu iesaiņojums nav atvērts, ir saglabāts oriģinālais iesaiņojums un pirkumu apliecinošais dokuments – čeks. Lai konstatētu, vai tas ir ražošanas brāķis, ir jāveic ekspertīze. Atpakaļnodošana neattiecas uz individuāli pasūtītām un izgatavotām kontaktlēcām (toriskās, astigmatiskās, multifokālās). Šīm lēcām ir spēkā garantijas nosacījumi. Ja ir atvērts preču iepakojums, atpakaļnodošana neattiecās arī uz šādām ar higiēnu saistītām preču kategorijām- kontaktlēcu šķīdumi, acu kompreses, sejas aizsargmaskas, pincetes, kontaktlēcu konteineri, acu pilieni, preces plakstiņu higiēnai.

4. 5. Preces atpakaļnodošanai ir jāiesniedz iesniegums, kas iesūtīts pa pastu vai personīgi, ierodoties Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, SIA „OC VISION” ar vēlmi atteikt pasūtījumu, kurā tiek norādīts pirkuma datums, pasūtījuma numurs, veiktais pasūtījums, tā kopsumma. Darījuma summu atmaksā kartes lietotājam, tajā skaitā gadījumos, kad kartes klients ir atcēlis/atteicies no pasūtījuma un/vai no apmaksātās preces vai pakalpojuma, ja prece/pakalpojums netika sniegts pienācīgā kārtībā vai preces/pakalpojuma pirkums nav noticis citu iemeslu dēļ. Uzņēmums veic atmaksu tikai bezskaidras naudas veidā uz maksājumu karti, ar kuru tika veikts darījums.

4. 6. SIA „OC VISION” ieskaita naudu atpakaļ 14 dienu laikā pēc iesnieguma, ekspertīzes rezultātu (ja tāda ir nepieciešama) un preces saņemšanas.

5. Veikala saistības attiecībā uz precēm

5. 1. Visas preces, kas tiek tirgotas www.lensor.eu, ir iegādātas no ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem.

5. 2. Ja precei ir noteikts derīguma termiņš, veikals apņemas tādu preci pārdot klientam tā, lai viņam būtu reāla iespēja izmantot preci līdz derīguma termiņa beigām.

5. 3. Veikals apņemas nodot klientam nepieciešamās kvalitātes preci, kas atbilst pasūtījumā paredzētajām prasībām.

5. 4. Veikals apņemas nodot klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu.

5. 5. Veikals visos gadījumos sniedz klientam preču sortimentu, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.

5. 6. Ja pasūtījumā ir paredzēts noteikts priekšmetu komplekts, veikals apņemas iesniegt visus komplekta sastāvā ietilpstošos priekšmetus.

5. 7. Piegādājamās preces tiek iesaiņotas, ievērojot preces īpatnības un tādā veidā, lai preces būtu derīgas lietošanai saskaņā ar savu uzdevumu.

5. 8. Ja veikals atradīs preces ražošanas brāķi, tas apņemas novērst trūkumus pēc iespējas īsākā laikā.

6. Preces piegāde

6. 1. Pasūtot preci, klients apņemas norādīt preces piegādes vietu.

6. 2. Klients apņemas pieņemt preci personīgi. Ja viņš nevar pieņemt preci personīgi, bet prece ir piegādāta norādītajā adresē un saskaņā ar citiem klienta iesniegtiem datiem, klientam nav tiesību izteikt veikalam pretenzijas par preces piegādi nepareizam adresātam.

6. 3. Preces piegādi īsteno veikala pilnvarotais pārstāvis.

6. 4. Veikals apņemas piegādāt klientam preci, ievērojot preces aprakstā norādīto termiņu. Ja veikala noliktavā nav atbilstošu preču, klientam tiek nosūtīts paziņojums, ka viņa pasūtītās preces nav. Vienlaikus klients piekrīt tam, ka ārkārtējos gadījumos preces piegāde var aizkavēties neparedzētu, no veikala neatkarīgu apstākļu dēļ. Šajā gadījumā veikals apņemas nekavējoties sazināties ar klientu un saskaņot preces piegādes jautājumus.

6. 5. Visos gadījumos veikals atbrīvojas no atbildības par preces piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece klientam nav piegādāta vai ir piegādāta nesavlaicīgi klienta vainas vai no klienta atkarīgu apstākļu dēļ.

6. 6. Saņemot piegādāto preci, klientam kopā ar veikala pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pēc tam, kad klients ir parakstījis rēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kas apliecina sūtījuma pieņemšanas un nodošanas faktu, skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Ievērojot, ka sūtījuma iesaiņojums ir sabojāts, klientam tas ir jāatzīmē faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā dokumentā, kas apliecina sūtījuma pieņemšanas un nodošanas faktu, un ar veikala pilnvarotā pārstāvja piedalīšanos brīvā formā jāsastāda akts par bojātu sūtījumu. Ja klients neveic šīs darbības, veikals tiek atbrīvots no atbildības pret klientu preces bojājumu dēļ, ja tādi bojājumi radušies iesaiņojuma viengabalainības bojājuma dēļ, ko klients neatzīmēja iepriekšminētajā kārtībā.

6. 7. Preces piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz preces masu un piegādes vietu. Maksa tiek automātiski aprēķināta, noformējot pasūtījumu, un ir redzama pirms galīgās pasūtījuma apstiprināšanas.

6.8. Preču piegādes termiņš:

6.8.1. Latvijā 1-2 darba dienas pēc apmaksas veikšanas, ja prece ir noliktavā un 2-8 nedēļas, ja prece nav OC Vision noliktavā; Ja preces piegāde kavēsies, klients par to tiek informēts telefoniski vai epastā;

6.8.2. Lietuvā un Igaunijā 2-3 darba dienas pēc apmaksas veikšanas, ja prece ir noliktavā un 2-6 nedēļas, ja prece nav OC Vision noliktavā;

6.8.3. Citās Eiropas valstīs 2-5 nedēļas.

 

7. Briļļu ietvaru, recepšu briļļu un briļļu lēcu iegāde

7.1. Optikas uzņēmums rekomendē redzi pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā, un informē, ka par aktuālām un uzticamām uzskata briļļu receptes, kas nav vecākas par 3 mēnešiem.

7.2. SIA OC Vision apņemas precīzi realizēt klienta norādītos optikas parametrus klienta izvēlētā ietvarā un briļļu lēcu materiālā, bet klients pats uzņemas atbildību par savu redzes komfortu.

 

7.3. Ja brilles tiek izgatavotas pēc vecajām brillēm, ir iespējama mērījuma kļūda:

  • briļļu lēcu sfēriskajai komponentei ne mazāk kā ±0,25D,
  • briļļu lēcu cilindriskajai komponentei ne mazāk kā ±0,25D,
  • briļļu lēcu cilindra asij līdz ±10 grādiem,
  • katras acs briļļu lēcas optiskajam centram ±1 mm.

Briļļu lēcu bojājumu vai nolietojuma gadījumā, liektu briļļu lēcu un sarežģīta dizaina briļļu lēcu gadījumā mērījuma kļūda ir vēl lielāka.

Klientam ir tiesības norādīt, kādus optikas parametrus realizēt klienta izvēlētā ietvarā un briļļu lēcu materiālā, bet klients pats uzņemas atbildību par savu redzes komfortu.

7.4. Ja brilles tiek izgatavotas pēc citu uzņēmumu izrakstītas briļļu receptes, optikas uzņēmums apņemas precīzi realizēt receptē norādītos parametrus klienta izvēlētā ietvarā un briļļu lēcu materiālā, bet klients pats uzņemas atbildību par savu redzes komfortu.

7.5. Ja brilles tiek izgatavotas klienta nodrošinātā ietvarā, optikas uzņēmums apņemas iespējami precīzi realizēt receptē norādītos parametrus klienta izvēlētā briļļu lēcu materiālā, bet briļļu izgatavošana ir bez garantijas. Darbs ar lietotiem ietvariem ir saistīts ar risku un neveikmes gadījumā klients apņemas necelt ne materiālās ne citas dabas iebildumus pret Dr.Lensor personālu.

Piegādes valsts Latvia Latvija un valoda latviešu